Länk: Windows Media Jukebox
[Visornas hemsida] | länk till originalsidan Antal melodier: 120 medelspellängd: 2 min. beräknad speltid: 4 tim.


Länk: Windows Media Jukebox

Tebordet.com


original: SKILLINGTRYCK
OCH
GAMLA VISOR


Observera - min Internet Amp (midiwebbradio) fungerar ej

original: SKILLINGTRYCK
OCH
GAMLA VISOR


Windows Media Player
SKILLINGTRYCK
OCH
GAMLA VISOR
Ladda ner - Spara
Öppnas som spellista i spelaren

    SKILLINGTRYCK
OCH
GAMLA VISOR

TIPS

1) Tryck RANDOM

grön lampa lyser
2) Tryck NEXT
3)Gå till ett nytt fönster - klicka här
PL = PlayList (spelordningens nummerserie
motsvarar textens dito - se nedersta fönstret
TID TITEL VOLYM(röd) BALANS(blå)
PREV PLAY PAUSE STOP NEXT
RANDOM REPEAT = självförklarande
Om du vill spela midifilen i ditt program,
klicka på stop, klicka i vänstra
kolumnen (MIDI/titel)
Texten visas i nytt fönster om du klickar i
högerkolumnen (TEXT/siffra)